KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

M-Lab

Projekto konkursas

Nnuotrauka: G.Janulytės-Bernotienės studija

Apie M-LAB

„M-Lab“ yra į vizionierius, novatorius ir talentingiausius mokslininkus orientuotas projektas, tačiau tikimasi, kad jis taip pat taps ir kūrybinio mąstymo bei naujovių skatinimo erdve tarp dar besimokančių studentų ir jaunųjų mokslininkų. M-LAB padės užtikrinti technologinės-eksperimentinės bei inovacijų veiklos plėtrą sumanios specializacijos kryptyse. Įkvepianti, stimuliuojanti, atvira darbo aplinka gerins bendrą KTU atliekamų mokslinių tyrimų kokybę bei tarptautinį įvaizdį ir žinomumą. 

Vizija

M-LAB siekia: Sukurti atviros prieigos eksperimentines, prototipavimo ir testavimo laboratorijas; Skatinti inovacijas ir ateities technologijų atsiradimą; Sudaryti tinkamas sąlygas gaminių prototipavimui; Sukurti įkvepiančią erdvę tarpsektoriniam ir tarpdisciplininiam bendradarbiavimui; Žaibiškai prisitaikyti prie nuolat kintančių rinkos poreikių ir sąlygų; Tapti dominuojančiu tarpdisciplininio bendradarbiavimo centru; Būti inovatyvių, tvarių ir lanksčių dizaino sprendimų skatintoju.

Tikslai

Būti lanksčia ir nuolat prisitaikančia inovacijų ir mokslinių tyrimų paltforma; Pagerinti turimą infrastruktūrą, pritaikant ją efektyviam technologijų vystymo procesų įgyvendinimui; Plėtoti technologines-eksperimentines bei inovacijų veiklas sumanios specializacijos kryptyse; Skatinti naudotojų kūrybiškumą ir bendradarbiavimą; Puikiai integruotis į esamą KTU studentų miestelį, šalia esantį parką ir pagerinti bendrą KTU studentų miestelio įvaizdį; Tapti išskirtiniu tvarumo pavyzdžiu; Sumažinti išteklių naudojimą per pasyvius ir aktyvius technologinius sprendimus; Tapti išskirtiniu ir atpažįstamu architektūriniu objektu.

Objektas

Konkurso objektas – Kauno technologijos universiteto rekonstruojamo pastato Studentų g. 63A, Kaune architektūros projekto sukūrimas. Su Projekto konkurso laimėtoju, neskelbiamų derybų būdu bus sudaroma techninio ir interjero bei darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešojo pirkimo sutartis.
Projekto konkurso tikslas – išrinkti 3 geriausius rekonstruojamo pastato Studentų g. 63A, Kaune architektūros projektus.

Dydis ir vertė

Esamo studentų klubo „Kolegos“ Studentų g. 63A, Kaune rekonstrukcija į 3,75 mln. eur vertės, apytikriai 2800 – 3300 kv. m bendro ploto laboratorijų, prototipų gamybos ir mokslo paskirties pastą. Maksimali galima projektinių pasiūlymų, techninio projekto (su interjero projektu), darbo projektu ir projekto vykdymo priežiūra kaina – 145 817,67 Eur be PVM

Pasiūlymų apimtis

Konkursui pateikiama 4 (keturios) A1 formato planšetės, įstatomas maketas 1:200, aiškinamasis raštas su preliminaria projekto sąmata, pasiūlymas ir kvalifikaciją bei atitikimą Pirkimo sąlygoms patvirtinantys dokumetai.

APDOVANOJIMAI


I Vieta


II Vieta


III Vieta

TERMINAS: 2019 m. liepos 23 d. 14.00 val.

Užpildytas pasiūlymo formas su atitinkamais priedais tiekėjas pateikia Viešųjų pirkimų skyriui iki 2019 m. liepos 23 d. 14.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) paštu, per pasiuntinį ar asmeniškai – tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU), K. Donelaičio 73; Kaunas, 326 kabinetas, suformuotuose atskiruose vokuose.

Komisija*

Dr. Evelina Meilienė

Komisijos pirmininkė

KTU organizacijos vystymo direktorė

Projekto konkursui pateiktus Projektus nagrinėja, aptaria ir vertina Projekto konkurso vertinimo komisija.
Vertinimo komisiją sudaro 7 nariai iš kurių mažiausiai 4 yra architektai. Balsavimo teisę turi tik komisijos nariai. Sprendimus komisija gali priimti tik komisijos posėdyje. Visi komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokole nurodomas bendras komisijos sprendimo skirti I-III vietas pagrindimas, nurodant Projektų pasiūlymų eilę su komisijos skirtais balais, pateikiama komisijos ataskaita apie vertinimui priimtus projektus. 
*Komisijos sudėtis gali keistis, apie komisijos sudėties pakeitimus bus pranešta CVP IS sistemoje.

Prof. Vytautas Dičius

Garbės svečias

Architektas, rekonstruojamo pastato “Kolegos” autorius

Prof. Rolandas Palekas

Komisijos narys

Architektas, Paleko archstudija

Prof. Ženeta Stasiškienė

Komisijos narė

KTU Aplinkos inžinerijos instituto direktorė

Gintaras Balčytis

Komisijos narys

Architektas, Balčyčio studija, MB

Aidas Kalinauskas

Komisijos narys

Architektas, Studija Archispektras

Prof. Kęstutis Zaleckis

Komisijos narys

KTU SAF pagrindinis tyrėjas

Marius Torrau

Komisijos narys

Architektas, Studija „Torrau“

PROJEKTO VIETA

PASTATAS “KOLEGOS”

Buvęs studentų klubas-valgykla „Kolegos“ yra vienas iš daugelio profesoriaus Vytauto Dičiaus projektuotų pastatų KTU studentų miestelyje. Dalis jų yra įtraukti į nekilnojamųjų kultūros vertybų registrą. Ilgą laiką pastate veikęs klubas nebenaudojamas, šiuo metu studentų veiklos užima tik labai nedidelę pastato dalį. Studentai čia yra įkūrę neformalias dirbtuves, kuriose daro įvairius eksperimentinius projektus: nuo dronų iki lenktyninių automobilių. Neformalias dirbtuves išlaiko ir prižiūri patys studentai – tai puikus vidinės iniciatyvos pavyzdys, todėl dirbtuvės bus integruotos į M-LAB pastatą kaip dalis Young LAB (Makerspace) erdvių.
“Kolegų” pastatą planuojama rekonstruoti dėl kelių priežasčių: pirma, jame trūksta naudingo ploto, jo plano struktūra labai nelanksti, galiausiai jame yra daugybė mažų patalpų, kurių nemaža dalis yra išdėstytos rūsyje, – visa tai apsunkina pastato transformaciją. Antra, pastato inžinerinės sistemos yra pasenusios, prastai funkcionuojančios ir neatitinka šių dienų poreikių.

PARSISIŲSTI

Konkurso sąlygos

(0.2 MB)

Techninė užduotis 

(1.4 MB)

Santraukos bukletas

(41 MB)

Konkurso priedai

(~600 MB)

Klausimai ir atsakymai

Šioje dalyje pateikiami atsakymai į konkurso dalyvių paklausimus pateiktus CVP IS sistemoje. Visas su pirkimu susijęs susirašinėjimas galimas tik CVP IS sistemoje.

Atsakymai į paklausimus iki 2019 m. birželio 14 d.

Atsakymai į paklausimus iki 2019 m. birželio 28 d.

Viešo susitikimo su konkurso dalyviais protokolas 2019 m. liepos 3 d.

Atsakymai į paklausimus iki 2019 m. liepos 11 d.


Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU), juridinio asmens kodas 111950581, PVM kodas LT119505811, adresas K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, tel. +370 (37) 300 000, 300 421, faks. +370 (37) 324 144, e. p. ktu@ktu.lt

KONKURSO PAVADINIMAS

Kauno technologijos universiteto pastato Studentų g. 63A, Kaune rekonstravimo architektūrinio projekto parengimas, įgyvendinant projektą „Fizinių ir technologinių mokslų eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centras „M-lab“ projekto nr. 01.1.1-CPVA-V-701-13-0002, atliekant techninio ir darbo projekto parengimą bei projekto vykdymo priežiūros paslaugas.“

KONTAKTINIAI ASMENYS

Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys: dėl klausimų, susijusių su pirkimo objektu – Gražvydas Visockas, tel. +370 627 64 456, el. p. grazvydas.visockas@ktu.lt, dėl klausimų, susijusių su projekto procedūromis: Almina Zinevičienė, tel. +370 37 300 686, el. p. almina.zineviciene@ktu.lt.